go to main
뒤로

Hướng dẫn cách báo cáo

 • 01 Nhận được thông báo
 • 02 Xem trước
 • 03 Hiệu chỉnh
 • 04 Thông báo kết quả
 • 05 Giám sát
 1. 1. Phát hiện thông tin sai lệch

  Bạn tìm thấy thông tin sai lệch về Hàn Quốc trên các bài báo đưa tin của các phương tiện truyền thông nước ngoài trên Internet và tổ chức hải ngoại, bao gồm bảo tàng và các tổ chức công cộng thì vui lòng gửi báo cáo cho chúng tôi kèm theo một bức ảnh hoặc ảnh chụp màn hình Internet.

  Hãy sử dụng ứng dụng điện thoại 'FACTS: KOREA' để tiện cho việc báo cáo của bạn.

 2. 2. Báo cáo thông tin sai lệch

  1. 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계 1단계

   Bước 1

   Chọn loại nội dung mà bạn đã phát hiện thông tin sai lệch như trang web, ấn phẩm hoặc tổ chức.

  2. 2단계 2단계 2단계 2단계 2단계 2단계 2단계 2단계 2단계 2단계

   Bước 2

   Viết chi tiết kỹ vào bản báo cáo.

  3. 3단계 3단계 3단계 3단계 3단계 3단계 3단계 3단계 3단계 3단계

   Bước 3

   nộp bản báo cáo.

   Chúng tôi sẽ thông báo cho theo bạn đã chọn bằng e-mail, tin nhắn v.v.(trừ báo cáo bằng tiếng nước ngoài).

 3. 3. Tiếp nhận và kiểm tra

  Thông báo của bạn sẽ được kiểm tra dựa trên nội dung và tải liệu đã gửi.

 4. 4. Đính chính thông tin sai lệch

  Chúng tôi sẽ tiến hành các hoạt động nhằm hiệu chỉnh thông tin sai lệch như viết công văn đề nghị chính thức.

 5. 5. Thông báo Kết quả

  Các phản hồi về tình hình tiến hành và kết quả sẽ được thông báo tới bạn theo phương thức bạn đã chọn.

 6. 6. Giám sát

  Tùy theo nội dung, chúng tôi tiến hành đính chính các thông tin sai lệch tối đa đến 2 năm.

Hướng dẫn Sử dụng Ứng dụng Di động

Tải về Ứng dụng Di động

Tải về và cài đặt ứng dụng 'FACTS: KOREA' tại App Store hoặc Play Store
Nếu sử dụng ứng dụng điện thoại 'FACTS: KOREA', bạn có thể báo cáo các thông tin sai lệch cho thuận tiện với nhiều hình thức như ảnh, video, thu âm v.v…

Truy cập Web Di động

PC, Tablet, Mobile

Ứng dụng 'FACTS: KOREA' có khả năng điều khiển tự động kích thước của màn hình theo loại điện thoại(web phản hồi). Bạn cũng có thể truy cập trôi chảy vào dịch vụ của chúng tôi thông qua trình duyệt web, sử dụng tất cả các điện thoại thông minh và máy tính bảng v.v.